Klacht of compliment
Klacht of compliment

Klacht of compliment

Voorwoord

Deze klachtenregeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.
Deze wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en-/of hun belangenbehartigers door een onafhankelijke commissie.

Deze regeling is bedoeld voor die situaties waarin klachten niet gewoon in onderling overleg kunnen worden afgehandeld. Met andere woorden wanneer iemand, die een klacht heeft zich niet door de aangeklaagde kan/wil wenden, of wanneer een klacht door de laatste(n) naar de mening van de klager niet naar tevredenheid is opgelost.

Download klachtenregeling Download externe regelingen over klachten Naar klachtenformulier