Corona maatregelen bij
De Eik Staete

Corona – ontwikkelingen en richtlijnen

 

De richtlijnen van het RIVM zijn de basis voor de maatregelen die we bij
de Staete Groep nemen om de verspreiding van Corona tegen te gaan.

Soms gaan onze maatregelen verder dan de landelijke richtlijnen voorschrijven omdat sommigen cliënten tot een kwetsbare groep behoren. We doen wat binnen ons vermogen ligt om de risico’s op besmetting te beperken.

De basis voor alles blijft:

 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houd anderhalve meter afstand (waar dat kan)
 • Blijf thuis als u klachten heeft en laat u testen

 

Bezoek

Onze locaties hebben een bezoekregeling die medewerkers, cliënten en verwanten samen hebben afgestemd.
Dit houdt het volgende in:

 • Kondig het bezoek ruim 48 uur van tevoren aan, dit kan per mail naar info@destaetegroep.nl of stuur een app naar 06-14726672. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of het bezoek door kan gaan.
 • Parkeer uw auto op de parkeerplaats buiten het erf.
 • Bezoek is uitsluitend toegestaan in de gemeenschappelijke woonkamer.
 • Bij de ingang wordt u geacht uw handen te desinfecteren bij de betreffende zuil.
 • Volg uitsluitend de aangegeven looproutes en pijlen.
 • Mondkapje is verplicht. Wij verwachten dat een ieder hier zelf zorg voor draagt.
 • Vul het daarvoor bestemde formulier in, dit is te vinden op tafel in de (grote) woonkamer.
 • Maximaal 3 bezoekers per cliënt, op 1.5 meter afstand.
 • Om eventuele besmetting te voorkomen kunnen wij u helaas niet voorzien van koffie/thee.
 • Volg bij het verlaten van de woonkamer de aangegeven pijlen.

 

Dagbesteding

Tot nu toe vindt dagbesteding plaats op de woongroep of op onze dagbestedingslocatie in Koekange. Waar nodig wordt maatwerk toegepast.

 

Vervoer

De Staete Groep wil cliënten zoveel mogelijk zelfstandigheid bieden. Voor taxivervoer geldt het dragen van een mondkapje. Voor cliënten bij wie het dragen van een mondkapje op medische gronden niet mogelijk is, wordt vervoer op een andere manier georganiseerd.

 

Routekaart

De Staete Groep heeft een routekaart opgesteld waarin duidelijk wordt wanneer welke openstellingen en versoepelingen van kracht zijn. Deze routekaart wordt voortdurend aangepast aan de actuele situatie Corona routekaart 2021

Overlegvormen

Voor alle overleggen met alle disciplines werken wij online. Alleen wanneer nodig wordt een fysieke afspraak gemaakt.

 

Een cliënt ziek, en dan?
Wanneer er een cliënt verschijnselen heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

De cliënt blijft thuis en wordt getest.

 

 

Blijf alert, het coronavirus is niet weg.